logo VDiTO

Vlaamse Diëtisten Tegen Ondervoeding

Bekijk de nieuwe pagina 'Behandeling'

"Ondervoeding beperken in Vlaanderen: een missie van en voor diëtisten" - Astrid Wijenbergh, ZNA

Korte inhoud - Zie het volledige artikel in het tijdschrift van Voeding en Diëtetiek nr 5 2010.

De VDiTO-stuurgroep wil diëtisten ondersteunen in hun strijd tegen ondervoeding. We blikken terug op initiatieven uit 2009 - 2010 en vooruit naar 2011.

In 2009 en 2010 werden al enkel initiatieven genomen. De stuurgroep ontwierp het stappenplan ‘Implementatie van screening naar ondervoeding in een Vlaams ziekenhuis.’ Ziekenhuizen en zorginstellingen worden ook aangemoedigd om het nutritioneel-ontslagdocument, dat de stuurgroep ontwikkelde, te gebruiken. Onze enquête bij de diëtisten van de eerstelijnszorg toonde aan dat er nood is aan informatie over de screening naar en behandeling van ondervoeding. Vandaar het thematijdschrift en bijscholingen over ondervoeding.

De stuurgroep wil de diëtisten ook aanmoedigen om de huisartsen te benaderen met de boodschap: ”Screen uw patiënten op ondervoeding en betrek zo nodig een diëtist(e) bij de behandeling.” Bij de bijscholingen worden educatiepakketten uitgedeeld.

Terug