logo VDiTO

Vlaamse Diëtisten Tegen Ondervoeding

Bekijk de nieuwe pagina 'Behandeling'

"Ondervoeding in België vraagt gestructureerde aanpak" - Els Museeuw, AZ Damiaan Oostende

Korte inhoud - Zie het volledige artikel in het tijdschrift van Voeding en Diëtetiek nr 5 2010.

Er is nood aan protocollen om ondervoeding nog beter op te sporen, te evalueren en te behandelen. Hierbij is een sleutelrol voor de diëtiste weggelegd! Een hoog lichaamsgewicht duidt niet noodzakelijk op een goede voedingstoestand.

Ook een persoon met overgewicht kan ondervoed zijn. Daarom houden we bij de identificatie van ondervoeding niet alleen rekening met de BMI, maar ook met het percentage gewichtsverlies: meer dan 5% in 1 maand of meer dan 10% in 6 maanden. Ondervoeding treft vooral zieke personen. Een belangrijke risicogroep zijn ouderen thuis. Naast ziekte spelen hier ook socio-economische en psychologische factoren een rol: problemen met winkelen of het bereiden van maaltijden, angst, onaangepaste kookpraktijken, dementie, …

Met de strategische krachtlijn Ondervoeding van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan voor België (NVGP-B) heeft de federale overheid al in belangrijke mate bijgedragen aan de bewustmaking van de ondervoedingsproblematiek. Ze formuleerde aanbevelingen voor drie settings: het ziekenhuis, het rust- en verzorgingstehuis en de thuiszorg.

Ondervoeding wordt nog vaak niet gediagnosticeerd en/of behandeld door gebrek aan nutritionele training en kennis van gezondheidswerkers. Maar er is ook een tekort aan protocollen voor het screenen, het assessment en de behandeling.

Het assessment is een complex diagnostisch proces waarin niet enkel rekening wordt gehouden met de klinische blik. Ook objectieve, biochemische en functionele parameters zoals voedingsanamnese, meting van de lichaamssamenstelling en de medische historiek, handknijpkracht ed. zijn belangrijk.

Terug