logo VDiTO

Vlaamse Diëtisten Tegen Ondervoeding

Bekijk de nieuwe pagina 'Behandeling'

"Enquête bij consulterende diëtisten over ondervoeding" - Marleen Genetello, UZ Gent

Korte inhoud - Zie het volledige artikel in het tijdschrift van Voeding en Diëtetiek nr 5 2010.

VDiTO pleit voor een betere opvolging van patiënten met (een risico op) ondervoeding. Ze promoot hierbij een transmurale aanpak en een snelle doorverwijzing vanuit het ziekenhuis naar de eerstelijnsdiëtist.

Om de huidige situatie te verbeteren en de ondervoedingsproblematiek voor de consulterende diëtisten in de kijker te zetten, hield VDiTO in maart 2010 een enquête. Hieraan namen 63 (11%) van de 573 gecontacteerde diëtisten deel. 34% van de bevraagden werkt uitsluitend als zelfstandig diëtist, 66% heeft nog een andere activiteit (in of buiten het ziekenhuis). Bijna de helft (48%) van de bevraagde diëtisten geeft aan dat ondervoeding in hun praktijk ‘zelden of nooit’ voorkomt; de prevalentie van ondervoeding in de thuissituatie is nochthans hoog. Amper 37% van de diëtisten gebruikt een screeningsinstrument om het risico op ondervoeding te evalueren.

Ook blijken er grote individuele verschillen te bestaan in de stapsgewijze aanpak van (het risico op) ondervoeding. Informatie en opleiding hierover zijn dus zeker nuttig. Er heerst onder de diëtisten nog onduidelijkheid over de cut off-waarde van de BMI voor ondervoeding bij 75-plussers. Ook over de posologie en plaatsbepaling van bijvoeding zijn de bevraagden niet eensgezind.

Dat er nood is aan extra informatie en opleiding over ondervoeding, is duidelijk. De stuurgroep VDiTO wil hieraan tegemoetkomen met een vormingspakket. Dat wordt in het voorjaar van 2011 aangeboden op verschillende bijscholingsavonden in Vlaanderen in samenwerking met de provinciale afdelingen van de VBVD.

Terug