logo VDiTO

Vlaamse Diëtisten Tegen Ondervoeding

Bekijk de nieuwe pagina 'Behandeling'

"De FOD strijdt mee tegen ondervoeding" - Sabrina Mattens, UZ Brussel

Korte inhoud - Zie het volledige artikel in het tijdschrift van Voeding en Diëtetiek nr 5 2010.

Gebaseerd op een interview met Christiaan Decoster, Directeur-generaal van het Directoraat-Generaal Organisatie Gezondheidsvoorzieningen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (FOD) bestrijdt de ondervoedingproblematiek met talrijke initiatieven. De aanpak van ondervoeding is teamwerk: multidisciplinair overleg is uitermate belangrijk. Voor een optimale overdracht, opvolging, uitvoering en bijsturing moeten al de betrokkenen rond de tafel gaan zitten: diëtisten, verpleegkundigen, artsen, hoofdgeneesheer en directieleden.
De FOD wil de ‘klinisch’ diëtist als specialisatie erkennen en omschrijven, wil de diëtisten en het voedingsteam integreren in de erkenningsnormen van de ziekenhuizen.
In 2008 startte de FOD met een proefproject in ziekenhuizen rond de aanstelling van een voedingsverantwoordelijke en een voedingsteam. Het project werd wetenschappelijk begeleid en dat resulteerde in een rapport waar enkele belangrijke vaststellingen werden gedaan.

De 6 aanbevelingen van de FOD:

  1. het project managen en opvolgen
  2. een screenings- en diagnostisch instrument voor ondervoeding selecteren
  3. een minimale dataset opmaken om de ondervoedingsproblematiek te objectiveren
  4. een instrument scherpstellen om gegevens te verzamelen
  5. middelen beschikbaar stellen voor personeel, opleiding en realisatie van doelstellingen en goedgekeurde investeringen
  6. het beleid naar de extramurale omgeving uitbreiden

De cijfergegevens die het project oplevert, zijn indicatoren voor de sterktes en de zwaktes van elk ziekenhuis. Het ultieme doel is dat alle ziekenhuizen op een uniforme manier werken. Het project ‘Mondzorg en voeding in rusthuizen’ wil de FOD op dezelfde manier aanpakken. De FOD overlegt ook regelmatig met het RIZIV. Zo zijn er positieve vooruitzichten voor de terugbetaling van bijvoeding.
De verbintenis tussen de ziekenhuizen en de huisartsenkring sinds 2007 is al een stap naar een goede samenwerking. De intensieve samenwerking tussen de actoren (huisartsen, verpleegkundigen, diëtisten) moet een permanente en gestructureerde transmissie van gezondheidsgegevens langs elektronische weg mogelijk maken.
Initiatieven zoals “Beter eten = sneller beter” en “Hoe ondervoeding voorkomen en behandelen” brengen de rol van voeding meer naar de voorgrond in ziekenhuizen.

Terug