logo VDiTO

Vlaamse Diëtisten Tegen Ondervoeding

Bekijk de nieuwe pagina 'Behandeling'

Acute-fase eiwitten (door Nena Van Hemelryck, diëtiste ZNA)

Terug

Indien er sprake is van weefselbeschadiging (door trauma, brandwonden, chirurgie, infectie, inflammatoire ziekten, enz..) resulteert dit in een complexe aaneenschakeling van reacties: de acute-fase respons.

Acute-fase eiwitten zijn eiwitten waarvan de plasmaconcentratie wijzigt als gevolg van de acute-fase respons. Men maakt een onderscheid tussen enerzijds positieve acute-fase eiwitten (zoals CRP, fibrinogeen, protrombine,..), waarvan de concentratie snel toeneemt in het geval van weefselbeschadiging, en anderzijds negatieve acute-fase eiwitten die snel gaan dalen onder die omstandigheden (prealbumine, albumine, transferrine, fibronectine en retinolbindend eiwit). Wijzigingen in de gehaltes van deze negatieve acute-fase eiwitten geven dus niet noodzakelijk een indruk van de voedingstoestand van de patiënt (17)(18)(19).   

Terug naar biomedische parameters

Bronnen:

(17)  Stratton, R.J., Green, C.J., & Elia, M (2003). Disease-Related Malnutrition: An Evidence-based Approuch To Treatement. UK, Wallingford: CABI Publishing.

(18)  Fuhrman, M.P., Charney, P. & Mueller, C.M. (2004). Hepatic proteins and nutrition assessment. Journal of the American Dietetic Assaociation, 1004(8), pp 1258-1264

(19)  Kuzuya, M., Izawa, S., Enoki, H., Okada, K., & Iguchi, A. (2007). Is serum albumin a good marker for malnutrition in the physically impaired elderly? Clinical Nutrition, 26,pp.84-90.