logo VDiTO

Vlaamse Diëtisten Tegen Ondervoeding

Bekijk de nieuwe pagina 'Behandeling'

Albumine (door Nena Van Hemelryck, diëtiste ZNA)

Terug

Albumine heeft een halfwaardetijd van 18-20 dagen. Om die reden is het geen geschikte parameter om de effectiviteit van voedingsondersteuning na te gaan (20)(21)(22). Bij het verouderen treedt er hoogstwaarschijnlijk een daling op van het serumalbumine (0,8g/L per 10 jaar bij personen ouder dan 60) (22).

Niet-voedingsgerelateerde factoren met invloed op de plasmaconcentratie zijn (20)(22)(23)(24)(25)(26):

Als het albuminegehalte in het bloed stijgt, is dit vrijwel nooit uitsluitend ten gevolge van voedingstherapie. De stijging geeft aan dat de ernst van de ziekte afneemt, vaak gepaard gaande met een afname van de maat van ondervoeding (20). 

Normaalwaarde: 35-50g/L (ZNA).

Terug naar biomedische parameters

Bronnen:

(20)  Nutricia (1999); Ondervoeding bij de volwassene: bepalen voedingstoestand. In Nutricia Vadecum.

(21)  Sobotka, L., Alison, S.P., Fürst, P., Meier, R., Pertkiewicz, M., & Soeters, P. (2004). Basics in Clinical Nutrition. Praag: Galen.

(22)  Omran, M.L., & Morley, J.E. (2000). Assessment of protein energy malnutrition in older persons, Part II: Laboratory Evaluation. Nutrition, 16, pp.131-140.

(23)  Barendregt K. (2002). Dieetbehandelingsprotocol Depletie. In: Handboek Dieetbehandelingsprotocollen. Elsevier, Maarsen.

(24)  Hajjar, R.R., H.K., & Denson, K. (2004). Malnutrition in Aging. The internet Journal of Geriatrics and Gerontology. Volume 1 Number 1

(25)  Mears, E. (2007). Nutritional Assessment: The Key to positive outcomes and financial impact. Lab Medicine, 38, pp. 43-47.

(26)  AZM (2012). Nutritional Assessment. Geraadpleegd op 07/06/2012 via www.nutritionalassessment.azm.nl/algoritme+na/onderzoek/bloedparameters/index1.htm