logo VDiTO

Vlaamse Diëtisten Tegen Ondervoeding

Bekijk de nieuwe pagina 'Behandeling'

Assessmenttools

Terug

Als uit de screening blijkt dat een patiënt een risico heeft op ondervoeding, dan moet de voedingstoestand geëvalueerd worden.  Dit nutritional assessment is een gedetailleerde en gestructureerde evaluatie van de metabole, nutritionele of functionele variabelen om de voedingstoestand te bepalen en wordt bij voorkeur uitgevoerd door een arts of diëtist(e). Voor de evaluatie van de voedingstoestand bestaan verschillende methodes:

Deze instrumenten worden vaak omschreven als screeningsinstrumenten maar zijn diagnostisch van aard en ook zo te gebruiken. De SGA is de meest aangewezen methode voor gebruik in de verschillende settings (ziekenhuis, WZC en thuiszorg). Hieronder een korte omschrijving van de verschillende assessmenttools (14).

SGA: Subjective Global Assessment is een gevalideerde methode van voedingsevaluatie gebaseerd op kenmerken van medische geschiedenis (vb: gewichtsverandering, veranderingen in voedselinname, gastro-intestinale symptomen, verandering in mobiliteitfunctionele capaciteit) en een fysiek onderzoek (verlies aan subcutaan vet, spierverlies, oedemen en ascites). Een arts, diëtist(e) of verpleegkundige neemt de volledige evaluatie af. Het geeft een beter beeld over de nutritionele status en voorspelt complicaties in verschillende patiëntengroepen, inclusief kankerpatiënten (15).

PG-SGA: Patient-Generated Subjective Global Assessment is een ‘voedingsevaluatie’-instrument voor patiënten met kanker, ontwikkeld vanuit de SGA. Deze evaluatie heeft aanvullende vragen over de huidige nutritionele symptomen en korte termijn gewichtsverlies. De PG-SGA is geaccepteerd door de Oncology Nutrition Dietetic Practice Group of the American Dietetic Association als de standaard evaluatie van de voedingstoestand voor patiënten met kanker (15).

SGNA: Subjective Global Nutritional Assessment for children. De SGNA werd ontwikkeld in Canada. De doelgroep zijn kinderen tussen 1 maand en 18 jaar oud. Dit is de aangepaste SGA voor kinderen. Het is een gevalideerd instrument voor  het vaststellen van de nutritionele status en het kan diegene identificeren met een hoger risico op voedingsgerelateerde complicaties en verlengde hospitalisaties (16).

Terug naar tabblad evaluatie van de voedingstoestand

Bronnen:

(14)  Richtlijn screening en behandeling van ondervoeding, Stuurgroep Ondervoeding Nederland

(15)  Use of the scored Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) as a nutrition assessment tool in patients with cancer. European Journal of Clinical Nutrition (2002) 56,779-785.

(16)  Subjective Global Nutritional Assessment for children. Secker D and Jeejeebhoy KN. Am J Clin Nutr 2007; 85:1083-9.