logo VDiTO

Vlaamse Diëtisten Tegen Ondervoeding

Bekijk de nieuwe pagina 'Behandeling'

Bio-impedantiemeting

Terug

Met de bio-electrische-impedantie analyse (BIA) kunnen de hoeveelheid vet, de vetvrije massa en de lichaamscelmassa geanalyseerd worden op basis van de geleiding van een wisselstroom door het lichaam. Weefsels met veel water en elektrolyten, zoals bloed en spieren, geleiden de stroom goed. Terwijl vetmassa, lucht en bot nauwelijks geleiden. Dus hoe groter de vetvrije massa, hoe groter het geleidingsvermogen van het lichaam (33).

bio-impedantie

Figuur: Bio-impedantiemeting

Deze methode is onvoldoende gevalideerd bij zieken en/of oudere personen, mensen met oedemen en/of ascites en patiënten met een pacemaker.

Terug naar overzicht lichaamssamenstelling

Bronnen:

(33)  AZM (2012). Nutritional Assessment. Geraadpleegd op 05/11/2012 via de website van AZM via de volgende link.