logo VDiTO

Vlaamse Diëtisten Tegen Ondervoeding

Bekijk de nieuwe pagina 'Behandeling'

Lengte

Terug

Indien de lichaamslengte niet rechtstaand met een schuiflat te meten is, kan de lichaamslengte tevens in andere posities worden bepaald. Doch moet opgemerkt worden dat dit afwijkende, benaderende methoden zijn. Ze zijn echter wel meer betrouwbaar dan de lengte na te vragen aan de patiënt of diens familie. Deze methoden zijn:

De kniehoogte wordt gemeten vanaf de bovenkant van de knieschijf tot de onderkant van de voet, wanneer de persoon met de knie in een hoek van 90° zit. Meet in een rechte lijn langs de enkel. Voor deze laatste methode is de aankoop van een schuifmaat of meetlint vereist. Met behulp van volgende formule kan de lichaamslengte van de patiënt met benadering bepaald worden (30):

Hierbij wordt de leeftijd in jaar afgerond naar het meest nabije volle jaar.

kniehoogte

Figuur: bepaling van de lichaamslengte m.b.v. de kniehoogte: meetplaatsen en plaatsing van de schuifmaat (Transferpunt Vaardigheidsonderwijs, 2001)

Om de lengte in liggende positie te bepalen dient men gebruik te maken van 2 (x 2) plankjes (in een hoek van 90°) die men aan het hoofd en de voeten van de patiënt legt. Met behulp van een meetlint bepaalt men de afstand tussen de plankjes. De hulp van een tweede verpleegkundige is vereist.

liggend lengte

Figuur: bepaling van de lichaamslengte in liggende positie (Transferpunt Vaardigheidsonderwijs, 2001)

Voor de vaststelling van de armspanwijdte, die ongeveer overeenkomt met de lichaamslengte, meet men de afstand tussen de topjes van de langste vinger van elke hand met beide armen volledig horizontaal gestrekt. Ook hiervoor dient men in het bezit te zijn van een lintmeter en is hulp van een tweede verpleegkundige nodig.

da vinci

Figuur: bepaling van de lichaamslengte m.b.v. de armspanwijdte (Da Vinci, ca. 1490)

Terug naar overzicht lichaamssamenstelling

Bronnen:

(30)  Sienkiewicz-Sizer F. Noss-Whitney E. (1997). Nutrition concepts and controversies, seventh edition, Belmont.