logo VDiTO

Vlaamse Diëtisten Tegen Ondervoeding

Bekijk de nieuwe pagina 'Behandeling'

Retinolbindend-eiwit (door Nena Van Hemelryck, diëtiste ZNA)

Terug

De halfwaardetijd van RBE bedraagt 12 uur (22)(25).  De gemiddelde serumgehaltes aan RBE zouden iets lager liggen bij ouderen (22). 

De plasmaconcentratie van deze parameter is sterk afhankelijk van de nierfunctie en vitamine A-status (21). Nierfalen veroorzaakt een stijging van het serum RBE door een verminderde afbraak ter hoogte van de nieren. Gezien zijn belangrijke rol in het transport van vitamine A, is het serumgehalte van dit eiwitcomplex sterk afhankelijk van  de vitamine A-status van het lichaam. Bij vitamine A-tekort, treedt er als gevolg van een verminderde aanmaak in de lever een daling op van het RBE (22).  Net zoals bij het prealbumine vindt ook bij RBE een daling plaats in het geval van leverziekten, inflammatie of stress. Bij acute leverziekten treedt er eerst een enorme stijging op van het RBE (vermoedelijk door overmatige vrijzetting vanuit de lever), waarna een nog sterkere daling waar te nemen is (22).

Het normale serumgehalte aan RBE in het bloed varieert tussen 30 en 65 mg/L (22)(25).

Terug naar biomedische parameters

Bronnen:

(21)  Sobotka, L., Alison, S.P., Fürst, P., Meier, R., Pertkiewicz, M., & Soeters, P. (2004). Basics in Clinical Nutrition. Praag: Galen.

(22)  Omran, M.L., & Morley, J.E. (2000). Assessment of protein energy malnutrition in older persons, Part II: Laboratory Evaluation. Nutrition, 16, pp.131-140.

(25)  Mears, E. (2007). Nutritional Assessment: The Key to positive outcomes and financial impact. Lab Medicine, 38, pp. 43-47.