logo VDiTO

Vlaamse Diëtisten Tegen Ondervoeding

Bekijk de nieuwe pagina 'Behandeling'

TSF

Terug

De TSF geeft een beeld over de vetreserves van de patiënt en wordt, samen met de MUAC, gebruikt om de AMC (eiwitreserves) te berekenen. Als de meting niet uitgevoerd wordt, zullen deze 2 belangrijke gegevens niet gekend zijn. Dit is noodzakelijk omdat men met behulp van de gemeten waarde van de tricepshuidplooi de mate van ondervoeding kan aflezen. Maar er kan beter naar het verloop van de gemeten waarden gekeken worden. Herhaalde metingen geven een betere indicatie over veranderingen in de voedingstoestand en vetopslag.

Het is aan te raden deze meting bij een patiënt door dezelfde getrainde diëtist(e) te laten uitvoeren. De plaats van de meting en de manier waarop men meet, dragen bij tot de nauwkeurigheid van de meting. De MUAC en TSF worden steeds na elkaar bepaald(28).

Deze technische handeling is niet betrouwbaar bij:

huidplooi TSF

Geslacht

Dikte triceps-huidplooi (in mm)

 

Normaalwaarden

80-90 %

60-80 %

< 60%

Mannen

11.3-12.5

10.0-11.3

7.5-10.0

< 7.5

Vrouwen

14.9-16.5

13.2-14.9

9.9-13.2

< 9.9

Besluit

Geen directe aanwijzing voor problemen met de voedingstoestand

Lichte vorm van kans op ondervoeding

Matige vorm van kans op ondervoeding

Ernstige vorm van kans op ondervoeding

Tabel: TSF (Triceps Skin Fold) (20)

Terug naar overzicht lichaamssamenstelling

Bronnen:

(20)  Nutricia (1999); Ondervoeding bij de volwassene: bepalen voedingstoestand. In Nutricia Vadecum.

(28)  van Asseldonk G.A.E.G. et al. (2007). Zakboek ziektegerelateerde ondervoeding bij volwassenen.