logo VDiTO

Vlaamse Diëtisten Tegen Ondervoeding

Bekijk de nieuwe pagina 'Behandeling'

Interventie bij de ondervoede patiënt

Terug

In de behandeling van patiënten met (een risico op) ondervoeding dient de nadruk te worden gelegd op een adequate inname van energie én eiwit, dit om ervoor te zorgen dat er geen spiermassa wordt afgebroken.

De diëtist(e) stelt de eiwit- en energiebehoefte van de patiënt met (een risico op) ondervoeding vast en beoordeelt aan de hand van de anamnese de huidige voedingsinname van de patiënt.
In overleg met de patiënt en/of familie en verzorgers wordt een voedingsadvies opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de prognose van de patiënt en andere factoren die bepalend zijn voor de aard van de medische interventie.
Gepaste voedingskundige interventies kunnen bestaan uit het aanpassen van de normale voeding, eventueel aangevuld met drinkvoeding. In tweede instantie bestaat de mogelijkheid om enterale of parenterale voeding in te schakelen, al dan niet aangepast aan de aandoening van de patiënt (1)(14).

Klik op de linken voor meer informatie.

Bepalen van energie- en eiwitbehoefte

Formules voor bepalen van energiebehoefte
Formules voor bepalen van eiwitbehoefte

Refeeding syndroom

Voedingsadvies en opvolging

Voeding energie- en eiwitrijker maken
Parentrale voeding

Terug naar overzicht behandeling

Bronnen:

(1) “Advies van de Wetenschappelijke expertengroep ondervoeding van het nationaal voeding- en gezondheidsplan voor België.” Bekijk hier het volledige document.

(14)  Richtlijn screening en behandeling van ondervoeding, Stuurgroep Ondervoeding Nederland