logo VDiTO

Vlaamse Diëtisten Tegen Ondervoeding

Bekijk de nieuwe pagina 'Behandeling'

Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten De VBVD verenigt Vlaamse voedingsdeskundigen en diëtisten in het bezit van een wettelijk erkend diploma.

ESPEN - European Society of Enteral and Parenteral Nutrition De doelen van ESPEN zijn het aanmoedigen van een snelle verspreiding van kennis en zijn toepassing aangaande parenterale en enterale voeding of, meer uitgebreid, medische voeding en metabolisme.

VVKVM - Vlaamse Vereniging voor Klinische Voeding en Metabolisme De VVKVM groepeert 'professionals' die met klinische voeding bezig zijn: artsen, diëtisten, verpleegkundige, apothekers, vertegenwoordigers van de industrie... De vereniging heeft als doel kennis en ervaring te verzamelen, te delen en te verspreiden tussen haar leden. Ze ijveren ook bij de beleidsmakers voor de belangen van de klinische voeding en diegenen die hiermee bezig zijn.

Stuurgroep Ondervoeding Nederland De Stuurgroep zet zich in om vroege herkenning en een adequate behandeling van ondervoeding bij ziekte in te voeren in de gehele Nederlandse gezondheidszorg en wel in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en andere zorginstellingen en in de eerste lijns zorg en thuiszorg

ScienceDirect Engelstalige site met een database van meer dan 10 miljoen betrouwbare wetenschappelijke artikels en hoofdstukken.

Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan voor België Het NVGP-B baseert zich op de internationale initiatieven die bestaan op niveau van de Europese Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie, en in het bijzonder de WGO Globale strategie betreffende voeding, fysieke activiteit en gezondheid.

NutritionDay Nutritionday is een internationaal project met als coördinaatcenter in Oostenrijk. Hun doel is om de kennis en het bewustzijn van malnutritie te verbeteren door middel van het gebruik van een eenvoudige sreeningtest voor nutritioneel risico. NutritionDay is een één-dags cross-sectionale audit met een resultaat-evaluatie.

PIT Actief maakt voedingswetenschap toegankelijk en toepasbaar voor zorgprofessionals. Dit doen ze niet alleen door het organiseren van scholingen en congressen, maar ook door middel van wetenschappelijke ondersteuning, expertmeeting en projectmanagement, zoals de coördinatie van de Stuurgroep Ondervoeding en Stuurgroep Kies Gezond Vet.

Abbott Nutrition Abbott ontwikkelt een breed productengamma voor gezondheidszorg, en wijdt zich aan de ontdekking, ontwikkeling, productie én commercialisering van farmaceutische producten en medische hulpmiddelen - bijvoorbeeld diagnostische en voedingsproducten, én medische en chirurgische apparatuur.

Nutricia Nutricia Advanced Medical Nutrition – marktleider op de Belgische markt voor medische voeding – levert dankzij zijn drink- en sondevoedingen en de producten voor metabole ziekten een belangrijke bijdrage aan optimale voedingszorg van zieke kinderen en volwassenen.

Nestlé Nestlé HealthCare Nutrition biedt complete nutritionele oplossingen aan voor personen met specifiek ziektebeelden en - toestanden of voor speciale uitdagingen van de verschilllende levensstadia. De voedingsoplossingen verkregen door Nestlé Nutrition komen voort uit sterk wetenschappelijk onderzoek en uitgebreide kennis gecombineerd met de voedingservaring van Nestlé.

Fresenius Fresenius is een wereldwijze groep van uit de gezondheidsector met producten en diensten voor dialyse, het ziekenhuis en de medische thuiszorg.

Remedus: Remedus is een leverancier van producten en diensten voor gespecialiseerde thuisverzorging. Oa. voedingstherapie.

Linde Homecare, Farmadomo Farmadomo is een leverancier van producten en diensten voor gespecialiseerde thuisverzorging. Oa. voedingstherapie.

Revogan Revogan is een bedrijf dat zich specialiseerd in dieetvoeding en voedingssupplementen. In het kader van ondervoeding kunnen ze desserten zoals het bouwsteentje en de easy-to-eat nagerechten bezorgen in de collectiviteit.