logo VDiTO

Vlaamse Diëtisten Tegen Ondervoeding

Bekijk de nieuwe pagina 'Behandeling'

Ondervoeding...

Het woord roept beelden op van schrijnende toestanden in ontwikkelingslanden, maar vergeten we niet dat ondervoeding ook bij ons bestaat! Onderzoekers melden dat 20 tot 60% van onze gehospitaliseerde patiënten ondervoed is en dat de percentages zelfs nog hoger oplopen in rust- en verzorgingstehuizen. De cijfers, hoewel erg uiteenlopend, zijn ronduit indrukwekkend en tonen aan dat bijzondere aandacht nodig is voor het probleem. Binnen de medische wereld groeit ook het besef dat een slechte voedingstoestand een bijzondere negatieve impact heeft op het herstel van de patiënt, aan de basis ligt van bijkomende complicaties, opnametijden verlengt en de prognose algemeen negatief beïnvloedt. Niet voor niets maakte het Nationaal Voedings- en gezondheidsplan voor België er een prioritair aandachtspunt van.

De werkgroep van klinische diëtisten bekijkt de verschillende facetten van dit probleem. De Vlaamse Diëtisten Tegen Ondervoeding onderlijnen hiermee de cruciale rol die de diëtist hier kan en moet spelen, niet alleen binnen de instellingen maar ook daarbuiten, voor de opname of na het ontslag van de patiënt. Ook diëtisten in de thuiszorg en zelfstandigen zullen er in de toekomst meer mee worden geconfronteerd: zij moeten klaar staan om adequate, deskundige hulp te kunnen bieden. Zo kunnen ze ook loskomen van het stereotype beeld dat nog vaak leeft bij het grote publiek, waarbij het beroep van diëtiste wordt verengd tot dat van vermageringsspecialist... Terwijl het zo veelzijdig kan zijn!

bron: Agnes Notte-De Ruyter - Hoofdredactie Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek nr. 5 2010