logo VDiTO

Vlaamse Diëtisten Tegen Ondervoeding

Bekijk de nieuwe pagina 'Behandeling'

Kinderen en volwassenen met meervoudige beperkingen

Terug

Voor deze specifieke populatie zijn geen gevalideerde screeningsinstrumenten voorhanden. Wel zijn er specifieke groeicurven ontwikkeld voor onder andere kinderen met het syndroom van Down, ziekte van Duchenne, syndroom van Turner, Prader-Willi of kinderen met cerebral palsy. Deze groeicurven zijn niet allemaal even recent.

Groeicurves:

- Down syndroom:

Arch Dis Child. 2002 August; 87(2):97-103. Growth charts for Down's Syndrome from birth to 18 years of age. A. Myrelid, J. Gustafsson, B. Ollars, en G. Anneren

- Ziekte van Duchenne:

Arch Dis Child. 1988, 63: 1256-1258. A new chart for weight control in Duchenne muscular dystrophy. R. D. Griffith en R.H.T. Edwards

- CP (cerebral palsy):

Er worden verscheidene onderverdelingen gemaakt bij CP. Kijk hier naar de definitie om de juiste curve te selecteren. (NT: not tube feeding, TF: tube feeding)

Meisje: GMFCS1, GMFCS2, GMFCS3, GMFCS4, GMFCS5 NT, GMFCS5 TF

Jongen: GMFCS1, GMFCS2, GMFCS3, GMFCS4, GMFCS5 NT, GMFCS5 TF

Bron: www.LifeExpectancy.org/Articles/NewGrowthCharts.shtml of Pediatrics 2011;128;e299. "Low Weight, morbidity, and mortality in children with cerebral palsy: Clinical growth charts." J. Brooks, S. Day, R. Shavelle end D. Strauss.

- Achondroplasie (dwerggroei):

Lengte: meisje, jongen in J Pediatr. 93:435,1978 Horton WA et al.

Gewicht in American J of Medical Genetics Part A 143A:2227-2235 (2007) Weight for age charts for children with achondroplasia. J.E. Hoover-Fong.

BMI in Am J Clin Nutr (2008) Age-appropriate body mass index in children with achondroplasia: interpretation in relation to indexes of height. J.E. Hoover-Fong.

- Prematuren:

BMC Pediatrics 2003 dec 16;3(1):13. A New growth chart for preterm babies: Babson en Benda's chart updated with recent data a new format. TR. Fenton.

- Syndroom van Turner:

documenten volgen

- Syndroom van Silver-Russell:

documenten volgen

Terug naar overzicht screening