logo VDiTO

Vlaamse Diëtisten Tegen Ondervoeding

Bekijk de nieuwe pagina 'Behandeling'

Kinderen

Terug

Voor kinderen worden aangepaste screeningsinstrumenten aanbevolen. Bij enkele screeningsinstrumenten maken ze gebruik van de groeicurves.

Deze kan je hier downloaden (9).

Pediatric Nutritional risk score:  Deze score varieert van 0 tot 5 waarbij men rekening houdt met  factoren zoals pijn, voedselinname en de graad van pathologische aandoening. De interventie is afhankelijk van de behaalde som (10).

Paediatric Yorkhill Malnutrition Score (PYMS):  Een screeningstool voor kinderen tussen 1 en 16 jaar. Er wordt rekening gehouden met de BMI, gewichtsverlies, verminderde voedselinname in de voorbije week en een inschatting van de invloed van de ziekte op de voedselinname in de komende week.  Om de BMI-score te bepalen, wordt er geen gebruik gemaakt van de groeicurve, maar van een BMI Scoring Guide (11).

Screening Tool for the Assessment of Malnutrition in Paediatrics (STAMP Abbott): Dit is een gevalideerd screeningsinstrument naar het risico op ondervoeding voor gehospitaliseerde kinderen van 2 tot 17 jaar (12). Bekijk hier de STAMP-instructies en de bijhorende tabellen voor baby's en kinderen.

Screening Tool Risk On Nutritional status and Growth (STRONGkids Nutricia): Dit is een screeningstool voor kinderen tussen 1 maand en 18 jaar. Er wordt rekening gehouden met de ernst van het ziektebeeld, subjectieve klinische beoordeling, voedselinname en gewichtsverlies of gewichtsstagnatie (13).

Besluit screeningstool kinderen:

Volgens ESPEN is er nog geen consensus rondom screening van ondervoeding bij kinderen gevormd. VDiTO is van mening dat screenen op een gestructureerde wijze ook bij kinderen belangrijk is als onderdeel van de behandeling.

Terug naar overzicht screening

Bronnen:

(9)  VUB (2004) Groeicurcen Vlaanderen. Geraadpleegd op 07/06/2012 via http://www.vub.ac.be/groeicurven/groeicurven.html

(10)  Simple pediatric nutritional risk score to identify children at risk of malnutrition. Am J Clin Nutr 2000; 72:64-70.

(11)  Gerasimidis K, et al., Performance of the novel Paediatric Yorkhill Malnutrition Score (PYMS) in hospital practice, Clinical Nutrition (2011), doi:10.1016/j.clnu.2011.01.015

(12)  STAMP (2012). Screeningstool. Geraadpleegd op 02/11/2012 via http://www.stampscreeningtool.org/downloads/index.html

(13) Ondervoeding bij eenvijfde van kinderen opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen. Ned. Tijdschr Geneeskd. 2010;15A:A1825 (bl.1134)